Ponedjeljak , 24 Juni 2019

Što je uopšte – wifi?


IntegratedWiFi

Wi-fi je energetsko polje koje se prenosi putem valova. Valovi imaju određenu visinu, međusobnu udaljenost i brzinu. Udaljenost između Wi-fi valova kraća je od udaljenosti kod radio valova, ali duža od udaljenosti kod mikrovalova. Ova specifična udaljenost među valovima daje Wi-fi valovima jedinstvenu mogućnost prijenosa koja ne može biti ometana od strane drugih signala.

 

Udaljenost vrhova Wi-fi signala kreće se od 7-13 cm. Same vrhove vala računalo prevodi kao ‘1’ dok dolovi vala predstavljanju ‘0’. Skupine nula i jedinica računalo može prevesti kao slovo, brojku i kod koji sačinjava web stranicu, e-mail ili neki drugi sadržaj na Internetu.Uobičajeni Wi-fi valovi smanjuju amplitude kako putuju dalje od izvora signala, što je razlog zašto su valovi veći s desne, a manji s lijeve strane (naravno, ukoliko pretpostavimo da je izvor blizu desne strane).